1000 zł

Wartość: 2000 zł

Cena: 1000 zł

Oszczędzasz: b/d

Oferta z: Polska KupBon

1 000 zł zamiast 2 000 zł (-50%) za bon na 1 semestr studia podyplomowe na kierunku Asystent Rodzinny. Nowy zawód na który jest zapotrzebowanie

Zniżka zakupów grupowych z Rzeszowa

Ważne

 • Profilaktyka uzależnień.
 • Przygotowywanie i wspieranie rodzin zastępczych i ich wychowanków.
 • Socjologiczne aspekty problemów społecznych.
 • Na studia podyplomowe są przyjmowani kandydaci legitymujący się wykształceniem wyższym w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • Obszary tematyczne:
 • 360 godzin, w tym trening interpersonalny 40 godz., oraz superwizja
 • Kandydaci na studia powinni posiadać: wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku,
 • Cele:
 • za II i III semestr: 40% rabatu
 • To nowy ZAWÓD jaki wprowadza Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, który będzie funkcjonować na równych prawach z zawodem PRACOWNIKA SOCJALNEGO
 • Uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, a także możliwość samodzielnego zorganizowania sobie pracy z rodzinami w środowisku naturalnym w trakcie trwania kursu
 • Sala wykładowa w centrum miasta w budynku kina Zorza przy ulicy 3 Maja
 • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku asystenta rodzinnego, wprowadzonym ustawą, nowym stanowisku, mającym zajmować istotną rolę w systemie pracy socjalnej.
 • Polityka społeczna, podstawy prawne pomocy rodzinie.
 • Podstawy psychologii.
 • Czas trwania:
 • Struktura 20 zjazdów weekendowych co 3-4 tygodnie; (sob, niedz. - 9.00 - 15.45)
 • Zadaniem asystenta rodzinnego będzie praca z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w ich środowisku naturalnym, koordynacja współpracy poszczególnych ośrodków zajmujących się pomocą rodzinie na terenie gminy, praca z nauczycielami, pedagogami, organizacjami pozarządowymi, placówkami opiekuńczymi i wychowawczymi, opiniowanie problemów rodzin w sądach rodzinnych, opieka nad zastępczymi rodzinami spokrewnionymi na terenie gminy.
 • Poważna część zajęć będzie polegała na pracy nad rozwojem umiejętności osobistych metodami warsztatowymi.
 • Diagnoza problemów rodziny.
 • Zasady pracy zespołowej i współpracy interdyscyplinarnej.
 • Asystent rodzinny w systemie pracy socjalnej.
 • Model pracy asystenta rodzinnego: nawiązywanie kontaktu i kształtowanie relacji, pomoc w rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych, terapia indywidualna zorientowana na rodzinę, terapia rodziny, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej i zawodowej.
 • 3 semestry,
 • Studia podyplomowe pn. Asystent rodzinny - praca socjalna z rodziną w środowisku naturalnym przeznaczone są dla pracowników socjalnych i innych osób przygotowujących się do pracy socjalnej wroli asystenta rodzinnego zgodnie z projektem MPiPS Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przyjętym przez Radę Ministrów we wrześniu 2010 r. Zgodnie z projektem ustawy

Warunki

 • Rozpoczęcie studium w momencie zgłoszenia się 20 osobowej grupy uczestników
 • Bon jest ważny od momentu zakupu do 01.09.2012r.
 • Adres realizacji bonu: Ośrodek Kopalnia Kadr Ul. 3 Maja 28/28 35-030 Rzeszów www.kopalniakadr.pl
 • Wymagane dokumenty: odpis lub kopia dyplomu ukończonych studiów wyższych lub innych wymaganych kwalifikacji dowód osobisty 1 zdjęcie wypełniony arkusz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.kopalniakadr.pl w zakładce "rekrutacja"
 • Jedna osoba może kupić i zrealizować nieograniczoną ilość bonów
 • 40% na pozostałe semestry tylko dla klientów kupbon.pl
 • Oferta nie łączy się z innymi promocjami
 • Wymagana wcześniejsza rezerwacja pod nr telefonu: 512-183-930

Opis szczegółowy

www.kopalniakadr.pl


Promocja zakończona

Zapisz się

Adres

Ul. 3 Maja 28/28 35-030 Rzeszów

Pokaż schowek

Mój schowek

Nie wysyłamy żadnych wiadomości na podany email.

Top najlepszych okazji dzisiaj

Najlepsze okazje

Uuuppssss...GoDealla ma problemy z odrzuceniem gorszych ofert...prawdopodobnie liczba dobrych ofert jest tak duża, że nawet używając radioaktywnego promienia nie może sobie poradzić.