Poinformujemy Cię, gdy podobne oferty będą dostępne.

Konto i nagrody do 300 zł

5 zł za groupon upoważniający do wzięcia udziału w promocji „Konto z nagrodami” i otrzymania nagród o wartości do 300 zł

Zapisz się

Dzisiejsze oferty, które mogą Cię zainteresować:

Oferta online

5 zł

Wartość: 300 zł

Cena: 5 zł

Oszczędzasz: 98%

Oferta z: Polska Groupon

5 zł za groupon upoważniający do wzięcia udziału w promocji „Konto z nagrodami” i otrzymania nagród o wartości do 300 zł

Zniżka zakupów grupowych z całego kraju

Warunki

 • Kod Groupon ważny do 30.06.2018 i dostępny od razu po zakupie w zakładce Moje groupony. Ograniczenia: 1 osoba może kupić maks. 1 groupon. Promocja skierowana do osób fizycznych pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej Umowy ramowej oraz otwarcie konta i w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BGŻ BNP S.A. Realizacja: aby wziąć udział w promocji „Konto z nagrodami” i otrzymać nagrody o łącznej wartości 300 zł, należy spełnić warunki określone w regulaminie promocji „Konto z nagrodami”, w szczególności nabyć kod grouponu do wyczerpania dostępnej w promocji łącznej liczby kodów groupon wynoszącej 1500, nie później niż do 29.06.2018 r., zarejestrować się w promocji na stronie www.kontoznagrodami.pl do osiągnięcia liczby 1500 rejestracji w promocji, nie później niż do 30.06.2018 i wybrać jedną z dostępnych nagród. Po dokonaniu rejestracji należy kliknąć w przycisk „Otwórz konto Optymalne” i do 30.06.2018 złożyć wniosek o Konto (zawarcie umowy ramowej odbywa się za pośrednictwem kuriera) i do osiągnięcia liczby 1500 rejestracji w promocji, zalogować się do bankowości elektronicznej (Pl@net lub Gomobile) do 15.07.2018. Ponadto należy posiadać ww. konto oraz kartę debetową na dzień wydania nagrody, tj. nie zrezygnować z karty, nie zablokować jej lub nie zastrzec. Następnie w każdym z 3 pełnych miesięcy kalendarzowych następujących po dokonaniu pierwszego logowania do bankowości elektronicznej wykonać bezgotówkowe transakcje kartą debetową o łącznej wartości min. 300 zł, uzyskać wpływy na konto w wysokości co najmniej 1000 zł oraz wykonać min. 1 przelew środków ze swojego Konta Osobistego za pomocą bankowości elektronicznej (Pl@net lub GOmobile). Na dzień wydania każdej nagrody należy posiadać Konto Osobiste oraz niezastrzeżoną kartę debetową. Dodatkowe informacje: szczegóły promocji opisane są w regulaminie promocji „Konto z nagrodami”. Sprawdź przed zakupem: najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

Opis szczegółowy

Kupując groupon i zakładając Konto Optymalne w Banku BGŻ BNP Paribas S.A., uczestnik bierze udział w promocji „Konto z nagrodami”, organizowanej przez Ad Astra Sp. z o. o., w której można otrzymać nagrody o łącznej wartości do 300 zł za aktywne używanie konta: kody o wartości do 150 zł do wybranego sklepu (H&M, Decathlon albo Biedronka) i do 150 zł przelane bezpośrednio na konto w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 5 zł za groupon upoważniający do udziału w promocji „Konto z nagrodami”

Z Kontem Osobistym zakupy mogą kosztować mniej

Wystarczy otworzyć Konto Osobiste w planie taryfowym Konto Optymalne w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. przez internet, za pośrednictwem kuriera i spełnić poniższe warunki, aby otrzymać nagrody w wysokości do 300 zł, w tym:

do 150 zł przelewem na Konto Osobiste
oraz
do 150 zł w formie 3 kodów do wykorzystania w wybranym sklepie:
H&M, Decathlon lub Biedronka

Aby otrzymać nagrody, należy spełnić poniższe warunki:

50 zł przelewem:

 1. Dokonać zgłoszenia w promocji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.kontoznagrodami.pl przy wykorzystaniu kodu groupon do osiągnięcia liczby 1500 rejestracji w promocji, lecz nie dłużej niż w terminie do dnia 30.06.2018;
 2. Złożyć wniosek o otworzenie Konta Optymalnego wraz z kartą przez internet do dnia 30.06.2018 oraz zalogować się do bankowości elektronicznej (Pl@net lub GOmobile) do dnia 15.07.2018;

Do 150 zł w kodach do wybranego sklepu:

 1. W każdym z 3 miesięcy kalendarzowych następującym po miesiącu dokonania pierwszego logowania:
  • Dokonać transakcji bezgotówkowych kartą debetową o łącznej wartości min. 300 zł
  • Wykonać min. 1 przelew środków z Konta Osobistego za pomocą bankowości elektronicznej (Pl@net lub GOmobile)

100 zł przelewem:

 1. Spełnić wszystkie powyższe warunki
 2. W każdym z 3 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu dokonania pierwszego logowania zapewnić wpływy na Konto Osobiste o łącznej wartości min. 1000 zł

Następnie wybrać Konto Optymalne, a oprócz nagród skorzystać z:

 • 0 zł za prowadzenie rachunku
 • 0 zł za obsługę karty debetowej dla posiadacza konta

Promocja „Konto z nagrodami” dostępna jest dla osób fizycznych, które:

 • ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie są stroną umowy ramowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy ramowej oraz otwarcie konta w ramach promocji
 • w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie były posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku

Szczegółowe zasady Promocji „Konto z nagrodami” dostępne są w regulaminie promocji „Konto z nagrodami” na stronie www.kontoznagrodami.pl, w siedzibie Organizatora, tj. Ad Astra Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach (05-816) przy ul. Polnej 16 oraz pod numerem telefonu 22 299 11 50 (czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9-17 (opłata za połączenie według cennika operatora).

Szczegółowe warunki w zakresie opłaty za prowadzenia Konta Osobistego z planem taryfowym Konto Optymalne zawarte są w umowie ramowej dostępnej są na stronie www.bgzbnpparibas.pl.

Konto Optymalne w ramach promocji „Konto z nagrodami” prowadzone jest przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.


Promocja zakończona

Zapisz się

Pokaż schowek

Mój schowek

Nie wysyłamy żadnych wiadomości na podany email.

Top najlepszych okazji dzisiaj