Oferta online

69 zł

Wartość: 150 zł

Cena: 69 zł

Oszczędzasz: b/d

Oferta z: Polska B2Bdeal

69 zł zamiast 150 zł za obowiązkowe szkolenie dla pracowników dotyczące przeciwdziałania mobbingowi! Pomożemy Ci dopełnić obowiązków!

Zniżka zakupów grupowych z całego kraju

Ważne

  • Cena zawiera certyfikat, potwierdzający odbycie szkolenia, który musi zostać dołączony do akt osobowych pracownika.
  • Oferta dotyczy obowiązkowego szkolenia dla pracowników o przeciwdziałaniu mobbingowi.
  • Oferta nielimitowana.
  • 1 firma może dokonać zakupu nieograniczonej ilości voucherów.
  • Szkolenie odbędzie się 24.04.2012 r. w godzinach 09.00 do 15.00 w Katowicach, przy ul. Klimczoka 4.

Warunki

  • Oferta ważna od 23.03.2012 r. do 15.04. 2012 r.
  • Po zakupie vouchera proszę o kontakt: biuro@program.org.pl oraz tel: 511 363 206
  • Voucher ważny od 23.03.2012 r. do 24.04.2012 r.
  • W przypadku niewykorzystania vouchera, a tym samym potwierdzenia udziału w szkoleniu do 24.04.2012, traci on ważność.

Opis szczegółowy

Oprócz uzyskiwanych wyników w miejscu pracy liczy się także atmosfera. Coraz częściej można usłyszeć w mediach o przypadkach mobbingu.  Warto wiedzieć, że 26.04.2007 r. podpisane zostało Europejskie porozumienie ramowe, dotyczące nękania i przemocy w miejscu pracy. Nakłada ono na każdego z pracodawców oraz kadrę zarządzającą przedsiębiorstw i instytucji, podjęcie takich działań, które przyczynią się do podniesienia kultury zachowań pracowników oraz będą skutecznie przeciwdziałać zjawiskom własnie takim jak mobbing, dyskryminacja, molestowanie seksualne w miejscu pracy (zgodnie z art 94(3) KP).Nie wystarczą więc zwykłe pogadanki czy teoretyczne szkolenia, z których nic nie wynika. Podjęte kroki powinny dać efekty, które będzie można w łatwy sposób zweryfikować.W trakcie szkolenia dowiesz się o:Przyczynach, mechanizmach i dynamice powstawania zjawisk związanych z przemocą i dyskryminacją w miejscu pracy,Reakcjach paradoksalnych w postrzeganiu siebie w kategorii ofiary i sprawcy przemocy,Sposobach obiektywizacji własnych reakcji i zachowań,Metodach i technikach zapobiegania zjawisku przemocy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych,Swoistym dla wykonywanego zawodu podłożu narastania stresu i agresji,Metodach redukcji napięć i zastępowania strategii walki,Metodach redukcji napięcia emocjonalnego i agresji w kontakcie z klientami,Zagadnieniach prawno-formalnych związancy z profilaktyką, przeciwdziałaniem i występowaniem zjawisk mobbingu, dyskryminacji i molestowania w pracy.W celu zapobiegania ewentualnym konfliktom najlepiej gasić spory już w zarodku. Czas działa na naszą niekorzyść i z każdym dniem atmosfera może się pogarszać. Warto wiedzieć, jak temu zapobiec.Jest to jedyna szansa dla firm kilkuoosbowych skorzystania z tego typu szkolenia w formie otwartej!Więcej na temat szkolenia znajdziesz na naszej stronie WWW. Serdecznie zapraszamy!


Lokalizacja na mapie

Promocja zakończona

Zapisz się

Adres

Kulczyńskiego 5 02-777 Warszawa

Pokaż schowek

Mój schowek

Nie wysyłamy żadnych wiadomości na podany email.

Top najlepszych okazji dzisiaj