69 zł

Wartość: 69 zł

Cena: 69 zł

Oszczędzasz: b/d

Oferta z: Polska Groupon

Kurs online z certyfikatem: Specjalista ds. reklamacji i praw konsumenta za 69 zł z firmą Future Investment Polska

Zniżka zakupów grupowych z Gliwic

Warunki

 • Groupon ważny przez 2 miesiące od daty zakupu i dostępny po zakupie w zakładce Moje groupony. Realizacja: należy przesłać groupon w formacie PDF na adres futureinvestment@mail.com wraz z podaniem imienia i nazwiska. W odpowiedzi klient otrzyma dostęp do kursu. Sprawdź przed zakupem: najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

Opis szczegółowy

Oferta

 • 69 zł za kurs online z certyfikatem: Specjalista ds. reklamacji i praw konsumenta

Kurs obejmuje:

Moduł 1:

 • Reklamacja na podstawie rękojmi
 • Rękojmia a odsprzedanie rzeczy
 • Wada fizyczna w obrocie profesjonalnym i konsumenckim
 • Wada fizyczna treści cyfrowej i rzeczy używanej
 • Domniemanie wadliwości
 • Czym naprawdę jest wada prawna
 • Zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności
 • Umowna modyfikacja rękojmi
 • Istota chwili powstania wady
 • Odstąpienie od umowy i obniżenie ceny
 • Wymiana rzeczy i usunięcie wady
 • Demontaż i ponowne zamontowanie rzeczy

Moduł 2:

 • Oddanie rzeczy wadliwej
 • Koszty wymiany i naprawy
 • Ważne terminy w rękojmi
 • Ciche uznanie żądania reklamacji
 • Sprzedaż między przedsiębiorcami
 • Naprawienie szkody
 • Roszczenie o naprawienie szkody przez poprzedniego sprzedawcę
 • Wzory pism i oświadczeń

Moduł 3:

 • Udzielenie gwarancji
 • Obowiązki stron wynikające z gwarancji
 • Termin gwarancji
 • Oświadczenie gwarancyjne
 • Wpływ gwarancji na rękojmię
 • Wzór gwarancji

Moduł 4:

 • Obowiązki przedsiębiorcy wobec konsumenta przy umowach zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa
 • Obowiązek informacyjny przy umowie zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość
 • Odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
 • Zwrot świadczeń
 • Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
 • Wzory pism i oświadczeń

Czas przewidziany na zakończenie kursu: 20 godzin.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.


Promocja zakończona

Zapisz się

Pokaż schowek

Mój schowek

Nie wysyłamy żadnych wiadomości na podany email.

Top najlepszych okazji dzisiaj