logo

Wygraj voucher o wartości 400 zł od GoDealli!

28gru 2016

Kategoria: Inspiracje | Autor: Marta Wacław

0

GoDealla ma dla Was noworoczny konkurs, w którym do wygrania są wybrane vouchery o łącznej wartości aż 500 zł ze strony GoDealla.pl! Wystarczy krótko odpowiedzieć na pytanie i dać sobie szansę otrzymania wybranego prezentu w Nowym Roku!

Reklama

Kto powiedział, że prezenty mogą być wręczane tylko przed Świętami? :-) GoDealla ma dla Was vouchery, które możecie wygrać w konkursie i otrzymać je tuż po Nowym Roku. Nagrodzone zostaną 3 osoby, które udzielą, zdaniem Organizatora, najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie: "Czego życzysz GoDealli w Nowym Roku?". Do zgarnięcia są 3 nagrody:

  • 1 miejsce: voucher lub vouchery o łącznej wartości 400 zł na dowolną ofertę ze strony www.godealla.pl z zakładek "Zniżki lokalne" i "GoDealla Travel"
  • 2 i 3 miejsce: voucher lub vouchery o łącznej wartości po 50 zł każdy na dowolną ofertę ze strony www.godealla.pl z zakładek "Zniżki lokalne" i "GoDealla Travel"

To zwycięzcy decydują o tym, jaki voucher lub vouchery wybiorą sobie jako nagrodę w konkursie. Może to być kolacja w znanej restauracji czy weekend nad morzem. Wszystko zależy od tego, jaka oferta z zakładek "Zniżki lokalne" i "GoDealla Travel" wpadnie Wam w oko :-) Nie ma żadnych ograniczeń (poza wartością nagrody)! W konkursie biorą udział oferty z wymienionych zakładek ze wszystkich serwisów dostępnych na GoDealli: Groupon, MyDeal, FastDealTravelist i inne.

Jak wziąć udział w konkursie?

GoDealla konkursŻeby grać o vouchery o łącznej wartości 500 zł wystarczy wejść na profil GoDealla na Facebooku i pod postem konkursowym, który znajdziecie pod tym linkiem, dodać krótki komentarz, w którym napiszecie, czego życzycie GoDealli na nadchodzący rok 2017 :-)

Konkurs trwa do 4 stycznia do 15:00, a jeszcze w tym samym dniu poznacie zwycięzców :-) Liczy się kreatywność i oryginalność Waszej odpowiedzi! Pamiętajcie, nie zawsze więcej znaczy lepiej! :-)

Jak odebrać nagrodę?

Żeby odebrać wybrany przez siebie voucher/vouchery należy wysłać e-mail na adres: godealla@godealla.pl podając link/linki do wybranej oferty/ofert. Pamiętajcie tylko, że cena vouchera lub voucherów nie może przekraczać określonej kwoty (1 miejsce 400 zł, 2 i 3 miejsce po 50 zł) i nie ma możliwości dopłaty. Po wysłaniu wiadomości, GoDealla kupi wybraną przez Was ofertę (lub kilka ofert), którą otrzymacie w formacie PDF na ten sam adres, z którego skontaktujecie się z GoDeallą :-) Od momentu ogłoszenia wyników macie czas do 10 stycznia zgłosić się po swoją nagrodę :-)

 

Regulamin konkursu "Noworoczne życzenia dla GoDealli"


§ 1 – Postanowienia ogólne

1. Niniejszym ustanawia się regulamin konkursu, którego przedmiotem jest opublikowanie noworocznych życzeń dla portalu www.GoDealla.pl w formie pisemnej na profilu Godealla na Facebooku pod postem konkursowym, które są zgodne z opisanym zadaniem konkursowym.

2. Organizatorem konkursu jest GoDealla Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Różana 13/3, 61-577 Poznań, zwana dalej Organizatorem.

3. Definicje terminów używanych w regulaminie:

  • 3.1. Uczestnik Konkursu - każda pełnoletnia osoba fizyczna, która będzie spełniać warunki, o których mowa w §4.
  • 3.2. Zakładka "GoDealla Travel" - zakładka na stronie www.godealla.pl, w której znajdują się oferty wyjazdów serwisów i biur podróży współpracujących ze stroną www.godealla.pl.
  • 3.3. Zakładka "Zniżki lokalne" - zakładka na stronie www.godealla.pl, w której znajdują się oferty z kategorii: Aquapark, Turystyka, Restauracje i kawiarnie, Zdrowie i uroda, Sport i rekreacja, Kursy i szkolenia, Motoryzacja, Wynajem samochodów, Dla firm, Inne produkty, Znane marki, Prezenty w wybranej przez użytkownika strony lokalizacji.
  • 3.4. Voucher - dokument umożliwiający realizację nagrody. Wymienione na nim świadczenia są opłacone w całości przed stronę www.godealla.pl i powinny być wydane w ilości zaznaczonej na voucherze.

 

§ 2 - Zasady Organizacji Konkursu

1. Konkurs trwa od 28.12.2016 do 04.01.2016 do godziny 15:00.

2. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

 

§ 3 - Zadanie konkursowe

1. Zadaniem konkursowym jest opublikowanie na profilu Godealla na Facebooku pod postem konkursowym krótkiego komentarza, który będzie odpowiedzią na pytanie konkursowe: "Czego życzysz GoDealli w Nowym Roku?"

2. Zadanie konkursowe można wykonywać do momentu zakończenia Konkursu, które nastąpi 04.01.2016 o godzinie 15:00.

3. Uczestnik Konkursu nie może zgłosić do konkursu treści erotycznych, bezprawnych lub społecznie nieakceptowanych. Treści o takim charakterze będą dyskwalifikowane oraz usuwane z portalu Facebook.

 

§ 4 – Warunki udziału w Konkursie

1. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Każdy unikalny użytkownik może opublikować jeden komentarz spełniający Zasady konkursu.

3. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnicy Konkursu akceptują wszystkie zasady i postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatora, innych podmiotów pracujących przy organizowaniu Konkursu.

5. Warunkiem udziału w Konkursie jest dodanie komentarza pod postem konkursowym, spełniającego wymagania zawarte w Zadaniu Konkursowym.

6. Warunkiem odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu do wysyłki nagrody (jeśli będzie taka konieczność), po zakończeniu konkursu w sytuacji zajęcia przez użytkownika premiowanego miejsca.

 

§ 5 – Nagrody

1. W Konkursie przyznawane są nagrody:

  • 1 miejsce - voucher lub kilka voucherów o łącznej wartości 400 złotych do wykorzystania na stronie www.godealla.pl Kupon obowiązuje na wszystkie produkty z zakładek „Zniżki lokalne” i „GoDealla Travel” do określonej kwoty pieniężnej.
  • 2 miejsce i 3 miejsce - voucher/ vouchery o wartości po 50 złotych każdy, do wykorzystania na stronie www.godealla.pl Kupon obowiązuje na wszystkie produkty z zakładek „Zniżki lokalne” i „GoDealla Travel” do określonej kwoty pieniężnej.

2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrodę ani zamiany na inną nagrodę oraz odebrania różnicy w postaci pieniężnej pomiędzy wartością vochera a przyznaną nagrodą.

3. Uczestnik Konkursu, któremu została przyznana nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

4. Uczestnik Konkursu, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

5. Uczestnik Konkursu nie może domagać się kupna droższego vouchera. Nie jest możliwa dopłata do vouchera przekraczającego wartość nagrody.

6. Uczestnik konkursu, w ramach przyznanej nagrody, może domagać się kupna kilku voucherów, o których mowa w pkt. 1, których łączna wartość nie przekroczy określonej kwoty pieniężnej przynanej jako jedna z nagród w konkursie.

 

§ 6 - Zasady przyznawania nagród

1. Nagroda zostanie przyznana temu Uczestnikowi Konkursu, który spełni warunki określone w niniejszym regulaminie, i który zostanie wyłoniony przez jury konkursowe.

2. Nagroda przyznawana jest w oparciu o werdykt jury. W skład jury wchodzi trzech członków zespołu GoDealla.pl, Organizatora Konkursu. Jury będzie brało pod uwagę kreatywność i oryginalność udzielonej odpowiedzi. Dla jury nie ma znaczenia długość udzielonej odpowiedzi.

3. Uczestnik Konkursu, któremu została przyznana nagroda, zostanie poinformowany o wygranej do dnia 04.01.2016 do godziny 16:00 przy pomocy postu opublikowanego na profilu Godealla na Facebooku.

4. Uczestnik Konkursu, któremu została przyznana nagroda, i który zostanie wymieniony w poście opublikowanym na profilu Godealla na Facebooku, powinien na wskazany adres e-mail: godealla@godealla.pl wysłać wiadomość z linkiem do konkretnej oferty/ofert wybranych przez siebie ze strony www.godealla.pl z zakładek "Zniżki lokalne" i "GoDealla Travel" do wskazanej kwoty: 1 miejsce 400 zł, 2 i 3 miejsce po 50 zł oraz przesłać swoje dane osobowe niezbędne do zakupu vouchera: imię, nazwisko, adres, adres e-mail. Organizator czeka na zgłoszenie zwycięzcy do 10.01.2017.

5. Nagroda (wybrany voucher/vouchery ze strony www.godealla.pl) zostanie zakupiona przez serwis GoDealla w imieniu zwycięzy i przekazana zwycięzcy w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania danych osobowych. Nagroda zostanie przekazana w formacie PDF za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Użytkownika.

6. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli nie prześle danych osobowych lub przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

 

§ 7 - Postępowanie reklamacyjne

1. Niniejszy regulamin przewiduje możliwości składania reklamacji do wyników konkursu, o którym mowa w regulaminie.

2. Reklamacje należy przesłać w formie pisemnej, na adres pocztowy Organizatora konkursu w terminie do 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Komisję Konkursową zwycięzców konkursu.

3. W reklamacji zawrzeć należy imię, nazwisko, oraz link do wykonanego zadania konkursowego, a także powód składanej reklamacji.

 

§ 8 - Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych

2. Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do Uczestnika Konkursu w każdym przypadku nie przekroczy wartości całkowitej nagród przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z funkcjonowania sieci, w tym za brak połączenia sieciowego i opóźnienia w otrzymaniu nagrody.

4. Organizator Konkursu dołożył wszelkich starań, aby sprzęt techniczny użyty do przeprowadzenia Konkursu działał bez zarzutu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z wadliwego działania sprzętu, w tym w szczególności serwera, problemy techniczne tego sprzętu, opóźnienia lub jakiekolwiek inne przeszkody we wzięciu udziału w Konkursie na stronie internetowej Serwisu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagród przewidzianych w niniejszym Regulaminie, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takich nagród nie będzie możliwe. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się w miejsce tych przedmiotów zapewnić Uczestnikom Konkursu inne przedmioty o zbliżonych parametrach i wartości.

 

§ 9 - Dane osobowe

1. Dane osobowe (tj. imię, nazwisko i adres e-mail) podawane przez uczestników konkursu będą przechowywane i przetwarzane przez organizatora konkursu wyłącznie w celach realizacyjnych konkursu i wyłącznie na czas trwania konkursu.

2. W/w dane osobowe będą przechowywane przez organizatora konkursu w okresie do 1 miesiąca po zakończeniu konkursu.

3. Organizator zobowiązuje się do bezpiecznego zniszczenia przechowywanych w/w danych osobowych w terminie do 1 miesiąca od momentu zakończenia konkursu.

4. W/w dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu oraz podmioty działające na jego zlecenie wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu przekazania nagród Zwycięzcom.

5. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji z zastrzeżeniem postanowień ust.3 powyżej.

 

§ 10 - Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Serwisu www.godealla.pl oraz w siedzibie Organizatora - ul. Różana 13/3, 61-577 Poznań. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Nowy regulamin obowiązuje od chwili publikacji na Serwisie. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Kontakt z organizatorem pod adresem mailowym: wspolpraca@godealla.pl

5. Wyłącznym organizatorem konkursu jest Firma Merixstudio Adam Śledzikowski z siedzibą w Luboniu przy ul. Armii Poznań 28, 62-030 Luboń. Konkurs w żaden sposób nie jest powiązany z Facebook.com poza tym, że jest umieszczony i przeprowadzony na profilu Gdziepromocja.pl w tym serwisie.

Polub nas naFacebookui bądź na bieżąco z najlepszymi promocjami

facebook.com/GdziePromocja

close