logo

Część II - Profil użytkownika serwisu zakupów grupowych

26paź 2011

Kategoria: Porady i analizy | Autor:

0

Dziś prezentujemy drugą część serii ciekawych materiałów od naszej czytelniczki, Moniki Wiśniewskiej, która obroniła pracę magisterską pt. „Internetowy serwis zakupów grupowych jako narzędzie promocji przedsiębiorstw.”. Dzisiejsze danie główne to profil użytkownika serwisu zakupów grupowych.

Profil użytkownika serwisu zakupów grupowych

W celu pełniejszego scharakteryzowania rynku zakupów grupowych warto bliżej przyjrzeć się samym użytkownikom takich serwisów. Te informacje są szczególnie istotne dla osób zarządzających serwisami, ale także dla przedsiębiorców, którzy chcą wiedzieć do kogo trafiają ich oferty. Podobnie jak w sytuacji analizy podmiotowej rynku zakupów grupowych brak jest kompleksowych danych dotyczących szczegółowej charakterystyki osób korzystających ze sprzedaży grupowej. Do tej pory opublikowano dwa krótkie podsumowania badań dotyczących użytkowników serwisów zakupów grupowych. Pierwsze z nich przeprowadzone zostało przez Polskie Badania Internetu w grudniu 2010 roku i miało charakter sondażowy. Sondaż przeprowadzony został na próbie 502 internautów w wieku od 18-54 lat. Pytania zostały zadane w ramach badania Omnibus Online. Drugie badanie podjęte zostało przez serwis związany z zakupami grupowymi - GoDealla.pl (agregator ofert). Za pomocą ankiety internetowej przebadano 1177 klientów zakupów grupowych. Badanie trwało od 28.05.2011 do 02.06.2011, kwestionariusz zamieszczony był na GoDealla.pl. Na podstawie informacji z tych dwóch sondaży przedstawiony zostanie ogólny profil użytkownika serwisu zakupów grupowych.

Wiek

Wśród użytkowników serwisów zakupów grupowych dominują osoby w wieku od 15 do 34 lat. Ta grupa stanowi aż 58% wszystkich zainteresowanych tą formą dokonywania zakupów. Kolejną pod względem liczebności grupą są użytkownicy w wieku od 35 do 44 lat, którzy stanowią 17% badanej próby. Pozostałe grupy wiekowe wykazują nieco mniejsze zainteresowanie ofertą zakupów grupowych. Osoby w wieku od 45 do 54 lat stanowią 10% badanej zbiorowości. Warto zwrócić także uwagę na grupę, która ma najmniejszy udział (6%). Stanowią ją osoby w wieku od 7 do 14 lat. 72

Zaskakujące jest to, że tak młode osoby korzystają z ofert prezentowanych na serwisach.

Wykres 1. Wiek użytkowników serwisów zakupów grupowych

Wiek użytkowników serwisów zakupów grupowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Zakupy grupowe w Polsce: serwisy, oferta, popularność wśród internautów, PBI, s.18

Płeć

Wśród osób korzystających z zakupów grupowych przeważającą grupą są kobiety. Stanowią one 59% użytkowników serwisów. Ten fakt może wynikać z tego, że znaczna część ofert kierowana jest właśnie do pań (zdrowie i uroda, np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne). Ponadto uważa się, że to kobiety są bardziej podatne na różnorodne promocje. Dodatkowym aspektem może być to, że kobiety częściej podejmują się organizacji czasu wolnego.

Wykres 2. Płeć użytkowników serwisów zakupów grupowych

Płeć użytkowników serwisów zakupów grupowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Zakupy grupowe w Polsce: serwisy, oferta, popularność wśród internautów, PBI

Wielkość miejscowości

Oferta zakupów grupowych w dużej mierze skierowana jest do największych miast. Wynika to z jednej strony z dużej liczby przedsiębiorstw funkcjonujących w tych miastach, które mogą być partnerami zakupów grupowych. Z drugiej strony duża aglomeracja zapewnia większe grono potencjalnych klientów, którzy mogą kupić kupon. Mieszkańcy miast powyżej 500 tys. stanowią 20% wszystkich użytkowników serwisów, kolejne 13% to osoby pochodzące z nieco mniejszych ośrodków (200-500 tys. mieszkańców). Prawie co trzeci internauta kupujący kupon jest mieszkańcem wsi. Warto podkreślić, że 1/3 osób z tej grupy to studenci. Prawdopodobnie są to osoby, które na co dzień dojeżdżają do większych miast. Rozszerzanie oferty zakupów grupowych możliwych do realizowania w całej Polsce (kupony do sklepów internetowych czy atrakcyjne wyjazdy) pozwala na zwiększanie aktywności osób mieszkających w małych miejscowościach czy na wsi.

Wykres 3. Wielkość miejscowości użytkowników serwisów zakupów grupowych

Wielkość miejscowości użytkowników serwisów zakupów grupowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Zakupy grupowe w Polsce: serwisy, oferta, popularność wśród internautów, PBI

Korzystanie z zakupów grupowych

Znając zarys profilu demograficznego użytkownika serwisu zakupów grupowych warto także zapoznać się ze sposobem korzystania z tego typu ofert. Większość portali na zakupy grupowe codziennie wyświetla nowe atrakcyjne oferty. Jak często z tych ofert korzystają internauci? Badanie GoDealla ukazuje, że najwięcej użytkowników dokonuje zakupu kuponu raz w miesiącu - 38 % badanej próby. Drugą najliczniejszą grupę (27%) stanowią osoby kupujące rzadziej niż raz w miesiącu. Najmniej, bo tylko 5% użytkowników, korzysta z oferty zakupów grupowych częściej niż raz w tygodniu. Wyniki te pokazują, że dla większości osób kupony promocyjne nie są sposobem na codzienne funkcjonowanie, lecz korzysta się z nich okazyjnie. Różnorodność serwisów zakupów grupowych jak i szerokie spektrum prezentowanych ofert sprawia, że jedne oferty wyprzedają się natychmiast inne nie znajdują tak wielu zainteresowanych. W celu lepszego zrozumienia, co kieruje użytkownikami serwisów zbadano, które elementy oferty są najbardziej istotne dla internautów.

Wykres 4. Jakie elementy oferty zakupów grupowych uważasz za najważniejsze?

Jakie elementy oferty zakupów grupowych uważasz za najważniejsze?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Zakupy grupowe w Polsce: serwisy, oferta, popularność wśród internautów, PBI

Spośród wymienionych kryteriów, jako najważniejsze wymieniana jest kwota udzielonej zniżki. Tą odpowiedź wskazało 46% osób, niewiele mniej, bo 42% wskazuje na procent udzielonej zniżki. Na dalszej pozycji (31%) znajduje się dogodna lokalizacja punktu, którego kupon dotyczy. Wyniki tego sondażu pokazują, że najistotniejszym elementem oferty jest wielkość zniżki jaka oferowana jest konsumentom. Aby zachęcić klientów, serwisy eksponują wielkość obniżki jaka jest możliwa dzięki grupowemu kupowaniu. Na wszystkich witrynach prezentowane są informacje dotyczące wysokości rabatu (w %) i wielkości oszczędności (w zł). Wśród wspomnianych kryteriów pojawia się także termin realizacji kuponu. Prawie co czwarty użytkownik wskazuje, że długość tego okresu jest dla niego istotna.

W ramach sondażu GoDealla użytkowników serwisów zapytano także o najbardziej pożądane kategorie zakupów grupowych. Wyniki prezentuje wykres 5.

Wykres 5. Wybierz trzy najbardziej pożądane kategorie zakupów grupowych

Trzy najbardziej pożądane kategorie zakupów grupowych

Źródło: Pierwsze w Polsce badanie preferencji klientów zakupów grupowych, GoDealla.pl, https://www.godealla.pl/blog/pierwsze-w-polsce-badanie-preferencji-klientow-zakupow-grupowych/ (24.08.2011)

Z szesnastu podanych kategorii najczęściej wskazywane były: kultura i rozrywka - 65%, kursy i szkolenia – 59%, restauracje i kawiarnie - 57% i oferty z kategorii zdrowie i uroda – 53%. Wysoką pozycję zajmują kursy i szkolenia, które jako jedyne z czołówki nie dotyczą bezpośrednio zagospodarowania czasu wolnego przeznaczonego tylko na rozrywkę czy dbanie o siebie. Piątą pozycję w prezentowanym zestawieniu zajęły oferty dotyczące turystyki (42%). Tylko co czwarty ankietowany jako pożądaną kategorię wymieniał sport i rekreację. Wszystkie wspomniane do tej pory kategorie odnoszą się do kuponów dotyczących usług. Oferty związane z promocyjnym zakupem produktów znalazły się w drugiej części zestawienia. Najmniej pożądanymi kategoriami są kupony związane z muzyką i instrumentami, a także nieruchomościami. Obie te kategoria zostały wskazane tylko przez 1% badanych.

W badaniu przeprowadzonym przez agregator zakupów grupowych zbadano także zachowania pozakupowe (po wykorzystaniu kuponu). Około 75% ankietowanych deklaruje chęć skorzystania z danej usługi ponownie, płacąc 100% ceny. Warunkiem jest zadowolenie w wykorzystanego kuponu. Nieco mniej, bo 63% twierdzi, że choć raz wróciło do danego przedsiębiorstwa bez kuponu. Badanych zapytano także czy skłonni są do rekomendacji produktów lub usług zakupionych w serwisie zakupów grupowych. Aż 95 % osób deklaruje, że choć raz poleciło swoim znajomym ofertę, z której skorzystali wykorzystując kupon.

Podsumowując, użytkownika serwisu zakupów grupowych można określić jako młodą osobę, częściej kobietę, pochodzącą z dużego miasta lub mieszkającą na wsi. Taka osoba przeciętnie raz w miesiącu dokonuje transakcji za pośrednictwem serwisu zakupów grupowych. Najważniejsza przy wyborze oferty jest wielkość zniżki jaką można osiągnąć dzięki grupowej sprzedaży. Internauta najchętniej korzystałby z ofert zapewniających mu rozrywkę bądź udział w wydarzeniach kulturalnych. Ponadto chętnie rozwijałby swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach dostępnych po promocyjnej cenie. Jeśli klient zakupów grupowych zostanie należycie obsłużony podczas realizacji kuponu jest wysoce prawdopodobne, że skorzysta ponownie z usług i poleci przedsiębiorstwo znajomym.

Autorem tekstu jest Monika Wiśniewska.

Polub nas naFacebookui bądź na bieżąco z najlepszymi promocjami

facebook.com/GdziePromocja

close